CÂY CHỐNG TĂNG

TÌM HIỂU VỀ CÂY CHỐNG TĂNG

Cây chống tăng có tên thường gọi là cây chống sàn, cây chống thép, chống nghiêng, cột chống dàn giáo chuyên dụng sử dụng chủ yếu trong ngành xây dựng, có công dụng đỡ sàn để đổ bê tông, hỗ trợ cho cốp pha cột, định hình.

CÂY CHỐNG TĂNG